O Nás

Naše organizace byla založena v roce 2020.

Posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, podporuje jeho samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Snažíme se o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti uživatelů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

Jsme tu pro Vás!