Denní stacionář

Denní stacionář otevírá 1. 6. na adrese Kučerová 808, Praha 14.

Podporu těm, kteří již některé činnosti nezvládají sami (např. při hygieně, oblékání, podávání stravy, doprovod a opora při chůzi atd.). Důraz přitom klademe na individuální přístup ke každému, zachování důstojnosti, empatii a partnerství. Velmi dbáme na pozitivní atmosféru, harmonické mezilidské vztahy a celkovou duševní pohodu našich klientů.

Součástí našich služeb je i bezplatné sociální poradenství.

Podpořit stacionář můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Číslo účtu: 243449785/0600

Variabilní symbol: 02

Na co váš dar využijeme?

  • Zajistíme pravidelné cvičení a trénování paměti.
  • Uspořádáme podpůrnou skupinu pro pečující.
  • Zajistíme vzdělání a odborný růst pracovníků.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

STRAVOVÁNÍ

Součástí služby je také zajištění stravy. Můžete si objednat svačinu a máte možnost si oběd vybrat ze dvou jídel. Samozřejmostí je dostupnost nápojů po celý den.

ZKUŠENÝ A LASKAVÝ PERSONÁL

Tým Denního stacionáře pro seniory tvoří kvalifikovaní pracovníci přímé péče (pečovatelé a pečovatelky, aktivizační pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí pracovník).
S některými aktivitami či akcemi pomáhají dobrovolníci.

Jak budeme společně postupovat

Postačí, když vyplníte „Žádost o denní stacionář“ a zašlete ji či doručíte na adresu sídla organizace ÚSMĚV pro Seniory,  u Hostavického potoka 1, Praha 9, 19800 nebo ji lze předat přímo na pracovišti denního stacionáře.

Vedoucí denního stacionáře s Vámi domluví návštěvu, v rámci které projednáte rozsah potřebné pomoci, časový harmonogram poskytování služby, smluvní podmínky a datum zahájení čerpání služby. 

Kde a kdy jsme tu pro Vás

Pondělí až pátek od 7.00 hod. do 17:00 hod

Konkrétní čas a délku pobytu si volíte dle vlastní potřeby (např. určité dny nebo dopoledne či odpoledne).

S radostí se o Vás postaráme na adrese: KUČEROVA 808, Praha 9, .
Kapacita stacionáře činí 10 klientů, aktuální počet přijatých osob je však vždy limitována mírou péče potřebnou pro jednotlivé klienty.

Úhrada za službu

Pečovatelské úkony:  155 Kč za hodinu (platí se skutečně poskytnutý čas)

Stravování:  oběd   115 Kč, celodenní strava 205 Kč    (snídaně, dopolední a odpolední svačina, oběd)

Doprava:
jedna cesta na území Prahy 9: 100 Kč
mimo území Prahy 9 o 25 Kč více za každý ujetý km

Adresa pracoviště

    Kučerová 808

Praha 9, Černý most

   e-mail: usmevproseniory@seznam.cz
Do budovy je zakázáno vodit jakákoli zvířata.

V prostorách budovy je zakázáno kouřit.

Pokud budete chtít odejít v průběhu dne ze zařízení, prosím, ohlaste svůj odchod vedoucímu nebo některému z pracovníků v sociálních službách.

V zařízení mohou uživatele navštěvovat rodinní příslušníci či přátelé. V době příchodu rodinného příslušníka či přátel do zařízení tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z pracovníků v sociálních službách

V době, kdy Vám budou poskytovány sociální služby, je Vaší povinností dodržovat základní hygienické návyky a zásady slušného chování.

V případě výskytu infekčního onemocnění nám tuto skutečnost neprodleně oznamte. Služby v zařízení Vám nebudou poskytovány, pokud budete trpět tímto onemocněním, návrat do zařízení je možný až po úplném vyléčení.

Léky, které užíváte, si noste sebou do zařízení v lékovce označené Vaším jménem.

Dokumenty ke stažení