Jak se stát naším uživatelem?

Co dělat v případě zájmu o naše služby?

Kontaktujte sociálního pracovníka a zároveň je možné zaslat písemnou ŽÁDOST O POSKYTOVÁNI SLUŽBY.

Po obdržení Žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovník daného střediska, který si s Vámi domluví osobní schůzku.

Žádost může podat

  • Zájemce o službu
  • Rodinný příslušník, osoba blízká
  • Opatrovník
  • A další (sociální pracovník, atd.)

Důvody pro možné odmítnutí Vaší Žádosti o poskytování sociální služby dle §91, odst. 3, zákona o sociálních službách

  1. poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis nebo
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu povinností vyplývajích ze smlouvy