Naše služby

Nabízené služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění a úhradu za ně ukládá vnitřní “Směrnice pro úhradu a činnosti pečovatelské služby”.

Komu je služba určena

Služba je určena seniorům, osobám všech věkových kategorií se zdravotním postižením či s onemocněním, rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Kdy a kde je služba k dispozici

Každý všední den v 7:00-19:00 u Vás doma na Praze v Dolních Počernicích

S čím můžeme pomoci

Základní sociální poradenství

Součástí pečovatelské služby je základní sociální poradenství, pokud si s něčím nebudete vědět rady nebo budete potřebovat pomoc s vyřízením např. příspěvků, dávek, vhodnější sociální služby.

Zásady poskytování sociálních služeb

  • Individuální a citlivý přístup k uživatelům
  • Svobodné rozhodování uživatele
  • Partnerský vztah mezi poskytovatelem a uživatelem
  • Dodržování a naplňování práv uživatelů
  • Uplatňování principů pro ochranu uživatelů před předsudky
  • Zajištění návaznosti této služby na další možnosti pomoci podle aktuální situace klienta
  • Poskytování flexibilních služeb přizpůsobených aktuálním zájmům a potřebám uživatelů
  • Vytváření podmínek pro možnost uplatnění vlastních nápadů uživatelů a podpora jejich motivace
  • Zachování důvěrnosti sdělovaných informací